Stimorol TikTok-wedstrijdAlgemene voorwaarden

1.1. Deze Wedstrijd wordt georganiseerd door Mondelez Nederland BV , Verlengde Poolseweg 34, 4818 CL Breda (hierna ‘Organisator’). De beheerders van de Wedstrijd zijn Consultix GmbH, Wachtstrasse 17 -24, 28195 Bremen, Duitsland en Promo Consulting Solutions GmbH, Marktplatz 3, 64283 Darmstadt, Duitsland (hierna ‘Beheerders’).

De Wedstrijd start op 09/05/2022 om 00u01 en eindigt op 19/06/2022 om 23u59. Tijdens de duur van de Wedstrijd, kan deelgenomen worden tot 19/06/2022 om kans te maken op tickets voor het Sziget festival.

1.2. Deze Wedstrijd staat open voor wettelijke inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder met een geldig domicilieadres in Nederland.

1.3. Werknemers van de Organisator en/of de Beheerders, hun naaste familieleden of alle personen die beroepshalve betrokken zijn bij het beheer van de Wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.

2. HOE TOEGANG TE KRIJGEN TOT DEZE WEDSTRIJD

2.1. Om deel te nemen aan deze Wedstrijd, moet de deelnemer
- toegang hebben tot internet
- akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring erkennen en bevestigen dat hij/zij 18 jaar of ouder is door het desbetreffende selectievakje aan te vinken

2.2. Deelnemers mogen zo vaak aan deze actie deelnemen als zij willen

2.3. Deelnemers kunnen maximaal één keer tickets voor Sziget festival winnen

3. COVID-19-MEDEDELING

De "STIMOROL WHO DO YOU DARE ASK" campagne kan mogelijk worden beïnvloed door de verplichte inspanningen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Daarom, om te voldoen aan de bovengenoemde inspanningen, kan de Organisator zich genoodzaakt zien:
delen van of de gehele campagne uit te stellen/te annuleren,
prijzen te vervangen of annuleren, inclusief reisgerelateerde prijzen, als gevolg van reisbeperkingen opgelegd door lokale overheden of COVID-19-gerelateerde vereisten indien dat noodzakelijk is door dergelijke vereisten/omstandigheden buiten de wil van de Organisator om.

Winnaars kunnen worden verplicht zich te laten testen op COVID-19 vóór vertrek uit hun woonplaats, of vóór aanvang van een reis als onderdeel van een prijs die ze mogelijk hebben ontvangen. De winnaars moeten voldoen aan alle COVID-19-gerelateerde vereisten.

4. HOE HET WERKT

4.1. Om deel te nemen aan de promotie, moet de deelnemer de volgende stappen ondernemen:
- Accepteer de voorwaarden en bepalingen van de wedstrijd
- Voer de TikTok-uitdaging uit, film het en post het op een openbaar TikTok-account
- Vermeld #StimorolChallenge en #DareToMove in het onderschrift van de TikTok post

4.2. Selectie van de winnaars

De winnaars dienen alle stappen van Artikel 4.1 volledig gevolgd te hebben. Daarnaast wordt de video beoordeeld op de volgende punten:
-De gedragen festivaloutfit
-De creativiteit van de transitie in de video : in de door de deelnemers opgenomen video zullen er twee onderdelen zijn:
• een eerste waarin de deelnemers een thuisblijvende outfit dragen
• een andere waarbij ze een festivaloutfit dragen op een niet-conventionele plaats.
Zij worden beoordeeld op de creativiteit van de overgang tussen deze twee onderdelen.
-De locatie waar de deelnemer zich bevindt na de transitie:
-Of de Stimorol Blister Packs op een leuke manier naar voren worden gebracht in de video
De winnaars worden geselecteerd door de Organisator en zijn agenten

4.3 Prijsperiodes

De organisator heeft twee weken de tijd om de winnaars via TikTok te informeren. De winnaars hebben 20 dagen om te bevestigen.

4.4 In het kader van deze campagne zullen de instemming met de algemene voorwaarden en de TikTok gebruikersnamen van elke deelnemer gedurende 6 maanden worden verzameld door de Organisator en zijn agenten, daarna zullen ze worden verwijderd.

5. BEPERKINGEN EN FRAUDULEUZE DEELNAME

5.1. Deelname is persoonlijk en inzendingen van derden en/of geautomatiseerde inzendingen worden niet geaccepteerd. Identiteiten die uitsluitend zijn aangemaakt met het doel om spelrelevante parameters te wijzigen, te vervalsen of te manipuleren, alsmede frauduleuze deelname in welke vorm dan ook, zijn verboden en worden niet geaccepteerd.

5.2. In het geval dat winnaars
niet voldoen aan de voorwaarden en bepalingen zoals hierin uiteengezet,
een ongeldig e-mailadres hebben opgegeven,
om welke reden dan ook niet in staat zijn om de prijs zoals hierin bepaald in ontvangst te nemen,
behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs aan een andere winnaar aan te bieden die onder dezelfde voorwaarden is geselecteerd, of om de specifieke prijs te annuleren.

5.3. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar en kunnen niet geheel of gedeeltelijk worden ingewisseld voor geld of een andere vorm van compensatie.

5.4. In het geval dat om welke reden dan ook de prijswinnaars een onderdeel van de prijs niet op het door de Organisator vastgestelde tijdstip in ontvangst nemen, wordt dat onderdeel van de prijs door de winnaars verbeurd en zal geen contant geld of enige andere vorm van compensatie in de plaats van dat onderdeel van de prijs worden verstrekt. Elke prijs zal worden geannuleerd als de winnaar niet in staat is deel te nemen aan de prijs, voornamelijk om persoonlijke redenen. Indien een prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar is, heeft de Organisator de discretie om de prijs te vervangen door een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde indien dat noodzakelijk is door omstandigheden buiten de wil van de Organisator om. Dat omvat bijvoorbeeld de huidige uitbraak van COVID-19 (uitgebreide quarantaine-eisen (14 dagen, enz.), gesloten grenzen of negatief reisadvies of classificatie als pandemische hotspot), wat ertoe kan leiden dat de hoofdprijs anders wordt georganiseerd of geannuleerd. Dat is een kwestie ten laste van de Organisator en in dat geval zullen prijzen worden vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde.

5.5. Datum hoofdprijs: het kan zijn dat de datum van de hoofdprijs door COVID-19 moet worden gewijzigd. Daarom moet de winnaar flexibel zijn, aangezien de datum van de festivals kan veranderen. Het reisbureau dat de reis organiseert, zal de winnaar de details van de reisroute meedelen. De directie van de SZIGET-festivals, de gelieerde partijen en vertegenwoordigers kunnen naar eigen goeddunken alternatieve data aanbieden en indien een winnaar niet vrij is op de nieuwe festivaldata, zal de prijs worden verbeurd en ofwel worden toegekend aan een andere winnaar, die onder dezelfde voorwaarden is geselecteerd, ofwel worden geannuleerd.

6. PRIJZEN

6.1. Er zijn verschillende soorten prijzen beschikbaar bij deze promotie.

6.2.1. Hoofdprijs: 3 x 1 reis naar het Sziget-festival, van vrijdag 12 augustus 2022 tot maandag 15 augustus 2022 in Boedapest, Hongarije voor de winnaar en zijn/haar genomineerde reisgenoot/reisgenote met een waarde van € 1 827 inclusief BTW :

"Full Festival Pass" voor 2 personen voor 3 dagen: full experience op het Sziget festival 2022 in Boedapest, Hongarije, van vrijdag 12 augustus tot zondag 14 augustus 2022.

4 dagen/3 nachten voor 2 personen op de camping van het festivaleiland naar eigen goeddunken bepaald door de organisator, ter waarde van 748 euro inclusief BTW.

Retourvlucht in economy class voor winnaar en reisgenoot vanaf de luchthaven die het dichtst bij het huis van de winnaar ligt naar Boedapest, Hongarije (luchthaven bepaald door de Sponsor naar eigen goeddunken). We kunnen niet garanderen dat winnaars op dag 1 de hele dag op het festival kunnen zijn vanwege de vluchttijden op 12 augustus 2022 die worden bepaald door de promotor. De vlucht vertrekt op 15 augustus 2022 vanuit Boedapest, Hongarije.

6.2.2. Elke winnaar en zijn/haar reisgenoot/reisgenote moeten zelf hun reis regelen van hun woonplaats naar de dichtstbijzijnde internationale luchthaven, evenals de grondtransfers van en naar de luchthaven en het hotel en naar het Sziget-festivalgebied. Dergelijke kosten of uitgaven in verband met de reis worden NIET gedekt door de hoofdprijs en moeten door de winnaar en zijn/haar reisgenoot/reisgenote zelf worden betaald.

6.2.3. Alle andere bijkomende kosten tijdens het evenement worden uitdrukkelijk niet gedekt en moeten door de winnaar of zijn/haar reisgenoot/reisgenote worden betaald.

6.2.4. De winnaar en de genomineerde reisgenoot/reisgenote moeten minstens 18 jaar oud zijn en een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen voordat ze enige deelnamedocumenten, vliegtickets of hotelvouchers ontvangen. Een paspoort is het enige geaccepteerde legitimatiebewijs. De begeleider moet akkoord gaan met de voorwaarden die speciaal zijn opgesteld voor de persoon die de prijs deelt met de winnaar. Als de winnaar niet voldoet aan de hierin beschreven voorwaarden, behoudt de organisator zich het recht voor om de prijs aan een andere winnaar aan te bieden, die onder dezelfde voorwaarden is geselecteerd, of om het specifieke pakket te annuleren.

De uitvoering van de hoofdprijs is onderhevig aan COVID-19-beperkingen of omstandigheden waarover de organisator geen controle heeft.

6.3. Leveringstermijn

De prijzen worden binnen 45 dagen na de datum van bekendmaking aan de winnaar overhandigd. De winnaars zullen worden gecontacteerd op hun e-mailadres dat eerder is opgegeven aan een van de bureaus die samenwerken met de Organisator.

6.4 De volgende persoonsgegevens zullen van de winnaars worden gevraagd voor een correcte uitreiking van de prijs: Voornaam, achternaam, e-mail, geslacht. Deze gegevens zullen door de organisator en zijn agenten gedurende 6 maanden worden bewaard, en zullen daarna worden verwijderd

Meer details over de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is beschikbaar in de privacyverklaring.

De door deelnemers verstrekte persoonsgegevens zullen door de Organisator alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van deze Wedstrijd en in overeenstemming met de privacyverklaring van de Organisator die beschikbaar is op https://eu.mondelezinternational.com/privacy-notice?sc_lang=nl-NL&siteId=8fi183s%2fW58D1GPQiEttf5Q9RAQlnGr2De Organisator kan de persoonsgegevens van deelnemers delen met zijn contractanten en agenten om te helpen bij het uitvoeren van deze Wedstrijd of bij de communicatie met deelnemers. De Organisator zal voldoen aan alle toepasselijke vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en eventuele opvolgende wetgeving of andere toepasselijke wetgeving.

7. KLACHTEN

7.1. Klachten met betrekking tot de Wedstrijd en de Website kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Organisator, op het in de Voorwaarden vermelde vestigingsadres van de Organisator, of per e-mail op het volgende e-mailadres:consumerservices@mdlz.com. De klacht dient de gegevens te bevatten van de persoon die de klacht indient (naam en achternaam, correspondentieadres, of e-mail, afhankelijk van de verwachte vorm van antwoord), vermelding van de reden van de klacht en de inhoud van het verzoek.

7.2. De Organisator neemt de klacht in overweging en beantwoordt die onmiddellijk, uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht. De Organisator stuurt een antwoord op de klacht per brief of e-mail, afhankelijk van de wijze waarop de klacht werd ingediend.

7.3. Klachten worden in overweging genomen op basis van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de bepalingen van het in Nederland geldende recht.

7.4. Het gebruik van de klachtenprocedure is vrijwillig en sluit een gelijkaardige clausule die als verboden werd beschouwd door de consumentenrechtbanken/instanties voor consumentenbescherming niet uit of beperkt deze niet.

8. DIVERSE

8.1 De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen die inherent zijn aan de internetverbinding, telefonische communicatie of van een ander probleem dat niet aan de Organisator zou kunnen worden toegeschreven en dat zich zou voordoen tijdens de duur van de wedstrijd. De Organisator doet er alles aan om deelnemers functionele en geverifieerde infrastructuur, informatie en hulpmiddelen te bieden en te onderhouden. De Organisator kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het falen van de apparatuur van de deelnemers (computer, software, internetverbindingshulpmiddelen, telefoon, servers ...), het verlies van gegevens daardoor die niet aan de Organisator is toe te schrijven en de impact van deze falingen op hun deelname aan de wedstrijd. Het is daarom aan elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn apparatuur en de gegevens die op zijn apparatuur (computer en telefoon) zijn opgeslagen te beschermen tegen inbreuken. Deelname aan de wedstrijd houdt met name de kennis en acceptatie van de kenmerken en limieten van het internet in, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering of piraterij door derden en het risico van besmetting door mogelijke virussen die op internet circuleren.

8.2 Deelnemers aanvaarden dat de gegevens in de informatiesystemen van de Organisator bewijskracht hebben tot het tegendeel is bewezen, met betrekking tot de verbindingselementen en informatie die het resultaat is van een computerhandeling met betrekking tot de wedstrijd.

8.3 De Organisator verbindt zich ertoe alle beschikbare middelen bij zijn serviceproviders te gebruiken om de goede werking van de wedstrijd te verzekeren. Mocht een technische storing zich echter voordoen en de goede werking van de wedstrijd beïnvloeden door omstandigheden buiten de controle van de Organisator, dan kan de laatste niet aansprakelijk worden gesteld door de deelnemers.

8.4 Als de gegevens van een winnaar onbruikbaar zijn of als de winnaar niet kan worden geïdentificeerd, is het niet de verantwoordelijkheid van de Organisator om verder onderzoek uit te voeren om de winnaar te vinden, die noch zijn prijs, noch enige compensatie of schadevergoeding zal ontvangen.

8.5 De Organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft of indien de omstandigheden dit vereisen, hij verplicht is de huidige wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen, uitstellen, op te schorten of de voorwaarden te wijzigen.

In ieder geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen of in te korten.

8.6 De winnaars zijn volledig verantwoordelijk voor het gebruik van hun prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of problemen met de prijzen of voor om het even welk incident of ongeval dat de winnaars zou kunnen overkomen tijdens of wegens het gebruik of het bezit van de prijs.

8.7. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde, naar eigen goeddunken, de geschiktheid van een deelnemer te controleren (met inbegrip van zijn leeftijd).

8.8. Door de vereiste toestemming te geven met het selectievakje en door deel te nemen aan deze Wedstrijd, geven alle Deelnemers aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

8.9. Indien een van deze clausules onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar zou worden verklaard, dan zal deze worden gescheiden en verwijderd uit deze algemene voorwaarden. De overige clausules worden behouden en blijven volledig van kracht.

8.10 Deze algemene voorwaarden prevaleren in geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie met enige andere communicatie, inclusief reclame of promotiemateriaal. Alle deelnames en instructies worden geacht deel uit te maken van de Algemene Voorwaarden en door deel te nemen, wordt verwacht dat alle deelnemers deze Algemene Voorwaarden hebben aanvaard en eraan gebonden zijn. Bewaar een kopie voor uw informatie.

8.11. Elk geschil dat kan ontstaan in verband met de interpretatie, toepassing of niet-naleving van de bepalingen hierin of voortvloeiend uit de Wedstrijd, wordt beheerst door het Nederlandse recht en zal onderworpen zijn aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.

8.12 Deelname aan de actie houdt de volledige aanvaarding van deze regels in.

Er zal niet geantwoord worden op verzoeken ingediend (per e-mail of telefoon) over de interpretatie of toepassing van de regels met betrekking tot de algemene voorwaarden van de actie.